خاطرات ِ مینا وَ رضاツ

ღعِشق ِ بَچگی ِ ما ღ

واگذارت میکنم به خدا انشالله اون جوابتو بده ...

+ازم جیزی نپرسید فقط بدونید تموم شد اونی که دم از عشق میزد حالا داره واسه یکی دیگه خواستگاری میره !!

ی عمر با من و زندگیم بازی کرد واگذارش کرذم به خدا ! اون از اولم منو نمیخواست نمیدونم قصدش از بودن با من چی بود اما هر چی بود ازدواج نبود اخرم ی بهانه گیر اورد و رفت .....

خیلی خوشحالم که زودتر جدا شدیم ومنم سیم کارتمو عوض کردم !

میگن نقطه مقابل عشق نفرته ! احساس منم داره شکل نفرت پیدا میکنه !

بهتون سر میزنم اما اینجا همینجور میمونه !

|چهارشنبه یکم مرداد 1393| 2:7|مینا